Šaljive narodne priče lektira za 5 razred download. Usmene narodne prièe

Šaljive narodne priče lektira za 5 razred download Rating: 7,9/10 1330 reviews

Kratke šaljive narodne priče

šaljive narodne priče lektira za 5 razred download

Cilo prelo vidi, da je to tako, pa odma' taj odgovor i vrate onoj poganoj duši. Kad to krmar èuje, preveze mu laðu, a Dragan onda uzme one masti, pa ga pomaže po èelu, i on progleda. A njeg nazlaba i lisica, pa èak i kurjak. Pred noæ na Badnjak sjedili su u kuæi èovjek i njegova žena i gledali na prozor, ali eto ti najednom lisice po kokoši i guske, što joj ih je èovjek obeæao. Najposlije mu padnu na um miši, pa pomisli u sebi: - Ala, da su mi sada bar dva miša, - oni bi to meni uradili! Ali bog zna, jesam li i toliko zaslužio. Sad je tu bilo veselja i veselja, pa obadva kralja pitaju, kako je on to bio obièan patak, pa zlatan patak i sad posto ovako lip momak. Malo mu veæ bilo dodijalo, ale ne šibi, leh nagovaranje, pa zato pobigne od kuæi, da gre po svitu.

Next

Lektirko Prepričana Lektira za Osnovnu Školu

šaljive narodne priče lektira za 5 razred download

Kad pastorka za to dozna, ona stane jednako plakati, a kad je krava zapita, zašto plaæe, i ona joj kaže sve što je i kako je, reèe joj krava: - Muèi ti, ne plaèi, veæ kad mene zakolju, da ne jedeš od mene mesa, veæ kosti moje pokupiš, pa da ih za kuæom pod tijem i pod tijem kamenom zakopaš u zemlju; pa kad ti bude kaka nevolja, doði na moj grob i naæi æeš pomoæ. Nije pravedno, što si namislila uèiniti! Zavezaše magarcu noge staviše ga na kolac i tako ga stave između te ga ponesu. Usta su mi prorizana, a riè nije u njima zamrla, - nasmije se sad i patak onim njegovim paèijim smijanjem, - samo kad stignemo na vaše ognjište. Usred noći, lisica se probudi i stade javljati kao da je netko zove. Nema sad drugo, veæ da izmisli, kako æe novo pitanje zadati èobanu. Trèeæi za njom doðe na jedno blato, i poðe da preðe, al' mu zapadnu noge u blato, i nikako se ne mogne izbaviti. Kad bude u drugu nedjelju, maæeha se sa svojom kæerju opet spremi u crkvu i na pohodu prospe još više prosa po kuæi; pa kaže pastorki kao i prije: - Ako to sve proso ne pokupiš i ruèak ne zgotoviš i ostalo sve ne urediš, dok mi doðemo iz crkve, ubit æu te.

Next

Narodne umotvorine

šaljive narodne priče lektira za 5 razred download

No nemaš se šta od mene braniti, jer ja ne æu iskoristiti tvoju nevolju, ko što je onaj debeli kurjak moju, veæ æu ti pomoæi u nevolji. Našeg gose 'æer æe biti tvoja, njegovog brata 'æer moja. Izgori zmaj ko suv ugarak, a mast mu se topi i sve potokom lije, pa tako poplavi i momkove opanke. Tako opet poène služiti, pa kad iziðe i treæa godina, on otide gospodaru i zaište da mu plati što misli da je zaslužio. Tu je sad bilo radosti veæ kod kovaèeve kolibice. .

Next

Knjiga svima

šaljive narodne priče lektira za 5 razred download

Projdu najzad na jedno prošæenje i mole opet boga, da bi njin dal dite, ma makar bila i žabica. Priče u zbirkama odabrane su po kriterijumu duhovitosti i originalnosti. Odma' æe on kralju i pokazati, šta zna i može, pa kralj i kraljica i sva njegva dica krenu s ovim nesriænikom u šumu. Drugu jutro vijećnici su se odlučili da skinu kip sretnog kraljevića. Kad je divojka èula, kako joj je otac prisudio, pokorila se i ona. Onda on veseo uzme iz vode novèiæ i metne ga u džep, pa otide u šumu i naèini malu kolibicu i onde stane živjeti.

Next

Šaljive (smešne) priče

šaljive narodne priče lektira za 5 razred download

Henry Winterfeld: Timpetill Grad bez roditelja 24. Maæeha povièe: - Iš, orao te odnio! Lewis Biblioteka Krijesnica, Golden marketing, Zagreb 6. Ali bi ga žena svaki put nadinadila i buduæi jaèa za plot svezala. Èoban se tri nedilje samo èasti u kraljevskom dvoru. A oni mu odgovore: - Èini štetu pa hoæemo da ga ubijemo. Od bisa krvavo zapinušio, a kopitima sve zemlju ore. A ko me nièem nije uèio ni pouèio, a misli mi pokazati, kako ima suviše pameti, ja æu mu i na glavi lako udariti slavinu, da napravimo oduška za onu pamet, što pritièe.

Next

Usmene narodne prièe

šaljive narodne priče lektira za 5 razred download

Èovik je otkopal i govori: - Vidiš, mali, ja sam bil tu zaklet, i ti si me s ten zbavil, èa si bil tako siguran i èa nisi otel niš v' ruku prijet. Kako bi mu dokazala suprotno, ona mu predlaže da se zamjene za dužnosti na jedan dan. Nasadili oni sad kvoèku u zlatnu kotaricu, pa èekaju. Reče Laž: jesli čuo za onaj struk zelja što je izniknuo u našem selu. Kad su bili va trinajstoj kamare, govori èovik malomu, neka zame kulju od konobi, da te nutreh sega naè.

Next

Lektire za peti razred osnovne škole

šaljive narodne priče lektira za 5 razred download

Kad i on blizu doðe, klekne, pa poðe k njemu, ali mu Dragan reèe: - Nemoj ti iæi kleèeæi k meni, jer ti si mi otac. Možeš se èime veæma zasladiti, neg materinim mlikom? Koko to negira i počinje smišljati što bi se moglo pretvoriti u pustolovinu. Milivoj Matošec: Strah u Ulici lipa ili Tiki traži neznanca ili Posada oklopnog vlaka ili Suvišan u Svemiru 5. To nam pokazuje kako uz sebe uvijek moramo imati nekog tko? Tada je osjetio da mu kapnula kap na njegovo tijelo. Ta pogana duša ode u svit, da bajagi uèi kovaèki zanat, a zapravo je pošo u svit, da nauèi, kako æe svog roðenog brata stamaniti, samo da bi svoju lakomost zasitio. Za èas pogodba bila gotova, i onaj debeli otira volove pivajuæ, a siromak poðe kuæi plaèuæi.

Next

Lektira za 5. razred osnovne škole

šaljive narodne priče lektira za 5 razred download

Kraljević ga je zamolio da odleti po gradu i kaže mu što vidi. Grab je bio poslušan i odmah se odazvao na bakinu zapovijed. Kad opet tako doðu na jedno mjesto, al' naðu lasicu gdje je premotala hrpu miša, a oni svi vièu: - Ne daj nas, Jovo! Na to vrag: - E vidjet æeš sada, da mogu uniæi u bocu. Odmah je shvatio prevaru koju mu je Ero smestio. Nada Iveljić: Nebeske barke ili Pronađeno blago ili Božićna bajka 9. Kako rekoše tako i uèiniše, al' još nisu bili ni priko planine u kojoj se sad sjao zlatni 'rast i srebrna jela, a ona crna duša veæ dotrèala sa slugama.

Next

Lektire za peti razred osnovne škole

šaljive narodne priče lektira za 5 razred download

Rade oni svoju njivu, pa se iz tog kruvare i krpare. Kad je žena to èula, sve poskoèila, pa se stala prinemagati. Tada æe žena èovjeku: - Što æeš ti sve ovo dati lisici, pa da mi gladujemo preko Božiæa. Željka Horvat-Vukelja: Hrabrica ili Zdenko Slovojed ili Slikopriče ili Leteći glasovir ili Petra uči plivati 9. Žabica mu pak reèe, neka ju digne na jednu èrešnju.

Next