Sql server 2014 enterprise edition download full version. Microsoft SQL Server 2014 Enterprise Free Download

Sql server 2014 enterprise edition download full version Rating: 8,8/10 245 reviews

Microsoft Evaluation Center

sql server 2014 enterprise edition download full version

Scalable data warehousing Scale to petabytes for relational data warehousing and integrate with non-relational sources like Hadoop. Simplify application testing on a single database using Distributed Replay. Nền tảng nhất quán dữ liệu về tài nguyên địa phương, và trong đám mây. What are the available options and versions? Enterprise scalability across compute, networking, and storage With Windows Server, physical processing now scales up to 640 logical processors, and virtual machines scale up to 64 logical processors. Web Edition Designed to support internet-facing workloads and enables organizations to rapidly deploy web pages, applications, websites and services. Các nền tảng cho điện toán đám mây lai.

Next

Free Download: Download Microsoft SQL Server 2014 Enterprise Edition x64 PT BR MSDN [GET] Full Version Setup

sql server 2014 enterprise edition download full version

For Data Warehousing, the new updatable in-memory columnstore can query 100x faster than legacy solutions. Tính sẵn sàng cao và khôi phục thảm họa. I think this is a good package and configuration you are getting it for free. Đáp ứng nhu cầu của họ - từ ki-ốt nhỏ đến kho dữ liệu lớn của công ty, cũng như tăng tốc độ xử lý các truy vấn hơn 100 lần so với các nền tảng di sản của nó dữ liệu và giảm yêu cầu về không gian bằng cách sử dụng một thuật toán nén dữ liệu mới và cải tiến. An ninh và tuân thủ Giúp dữ liệu an toàn với mã hóa dữ liệu trong suốt, kiểm soát mạnh mẽ, quản lý khả năng mở rộng và sao lưu được mã hóa. Lợi ích: Hiệu suất quan trọng. Đơn giản hóa thử nghiệm ứng dụng trên một cơ sở dữ liệu duy nhất sử dụng Replay phân phối.


Next

Download Microsoft SQL Server 2014 Enterprise Full + Hướng Dẫn Cài Đặt

sql server 2014 enterprise edition download full version

Tăng tốc độ phân tích và thời gian lập thống kê với giao diện thân thuộc như Excel. Also regarding license , please call 1-800-426-9400, Monday through Friday, 6:00 A. Data on other devices and laptops. Before Installing Software You Must Watch This Installation Guide Video For 32 Bit. Improve data quality by using organizational knowledge and third-party data providers to cleanse data through Data Quality Services. Quản lý quyền truy cập vào dữ liệu để hỗ trợ việc tách trách nhiệm giữa người sử dụng.

Next

Microsoft SQL Server 2014 Enterprise Edition With License Key Free Download

sql server 2014 enterprise edition download full version

Đồng thời, bạn có thể sử dụng thiết bị hiện có. It can also run on Windows Server Core to lower the surface area of attack. Facilitate the creation of software and data warehouses. Standard Edition The Standard edition is aimed towards departmental databases and limited business-intelligence applications that are typically seen in smaller organizations or departments. Cung cấp khả năng thực hiện mục tiêu. .

Next

Getting started with SQL Server 2014

sql server 2014 enterprise edition download full version

Khả năng mở rộng doanh nghiệp trên tính toán, mạng, lưu trữ Với Windows Server, quy mô có thể lên đến 640 bộ vi xử lý, và các máy ảo quy mô lên đến 64 bộ xử lý. Đơn giản hóa các ứng dụng thử nghiệm trên một cơ sở dữ liệu duy nhất sử dụng Replay phân tán. Facilitate portability database from one server to another one of the other features of this new version. I get emails regarding these question many a times from my readers, sometime from my friends and old colleagues too. No management tools are included.

Next

Which SQL Server 2014 Version to download?

sql server 2014 enterprise edition download full version

Tips: - the final version and does not crack serial. Cloud technology found in the 2014 version of the software is more and more important to retrieve content and data. Thêm hỗ trợ cho Windows PowerShell 2. It is even easier to manage permissions for data access to support separation of duties across various users. Security and compliance Help secure data with transparent data encryption, robust auditing, extensible key management and encrypted backups.

Next

Download Microsoft SQL Server 2014 with SP1 Enterprise + Web + Business + Core + Developer + Standard x86 / x64

sql server 2014 enterprise edition download full version

Data management and business intelligence platform providing enterprise class scalability, high availability, and security for running mission-critical applications. Điều này đặt các công cụ cung cấp cho khách hàng với khả năng tận dụng lợi thế đầy đủ của các đám mây mà không cần bất kỳ đào tạo những kỹ năng mới. I mean are we now allowed to install it onto our production sql server machine? You have following options to choose from: 1. Lấy phân tích nhanh hơn với nền tảng kinh doanh thông minh, trong đó tốc độ truy cập, phân tích, thanh lọc, và sự hình thành các dữ liệu nội bộ và bên ngoài. High availability and disaster recovery Gain greater uptime, faster failover, improved manageability, and better use of hardware resources through AlwaysOn, a unified solution for high availability.

Next

SQL Server 2014 Enterprise 32 / 64 Bit Free Download

sql server 2014 enterprise edition download full version

Nâng cao chất lượng của dữ liệu, sử dụng các cơ sở tri thức của các tổ chức và các nhà cung cấp dữ liệu thứ ba bên cho dữ liệu làm sạch các dịch vụ thông qua chất lượng dữ liệu. Chi tiết: Bước đột phá trong hiệu suất bộ nhớ Quy mô và chuyển đổi doanh nghiệp của bạn có thể tăng trung bình 10 lần hiệu suất cho xử lý giao dịch trong khi vẫn sử dụng phần cứng hiện có, và tăng hơn hơn 100x hiệu suất cho kho dữ liệu. Hello, Using the msdn subscription, we have downloaded the enterprise edition of sql server 2014. Nó cũng có thể chạy trên Windows Server Core để giảm the surface area of attack. Tìm kiếm, truy cập, và đặt thuộc tính cho các dữ liệu trong và ngoài, kết hợp với các dữ liệu phi cấu trúc để mở rộng các số liệu phân tích.

Next